fbpx

Windchill PLM

PLM er et samspil af mennesker, processer, produkter og software, der hjælper den enkelte virksomhed til at opnå sine forretningsmål

PLM handler om at arbejde optimeret sammen på tværs af funktioner, landegrænser og gennem hele netværket af partnere omkring de data der definerer produktet. Der er typisk allerede optimeret en del på arbejdsprocesserne indenfor de enkelte funktionsområder, men der er hos mange virksomheder et stort uudnyttet potentiale i at optimere processerne på tværs.

Ved at implementere PLM ud fra en PLM-strategi, der understøtter forretningsstrategien, kan der frigøres ressourcer, som kan anvendes til at skabe flere og bedre produkter og sikre eller udbygge positionen overfor konkurrenterne. I vore løsninger er PLM-teknologien konfigureret, så den passer til den enkelte virksomhed, baseret på vore erfaringer og best practices fra industrien.

Global Produktudvikling

Outsourcing af udviklings- og konstruktionsopgaver er en af de muligheder mange danske virksomheder benytter sig af for at stå stærkere i den globale konkurrence, men der er mange udfordringer.

Mange danske virksomheder har gennem de seneste år flyttet dele af produktionen til områder med lavere omkostninger end i Danmark, men det vil fremover ikke kun være produktionen der outsources. En del virksomheder har allerede erfaret, at de mere videnstunge opgaver også kan outsources. Der uddannes mange dygtige ingeniører i f.eks. Kina og Indien hvortil en del outsourcing af videnstunge opgaver allerede foregår. Vi har dog stadig i Danmark en fordel i de gode innovative kompetancer, der hersker i vores virksomhedskultur, så den optimale løsning ser vi som global produktudvikling, hvor der både udvikles i Danmark og i lavtlønsområder samtidig.

For at kunne samarbejde om produktudviklingen på tværs af landene er der behov for et fælles system, hvor man transparent kan udveksle data med hinanden og arbejde sammen om udvikling. Windchill PDMLink benytter Internettet som  “backbone” for virksomhedens udveksling af data over hele kloden både internt og i samarbejde med leverandører. Sikkerheden tilgodeses naturligvis, så virksomhedens videnskapital (IP – Intellectual Property) ikke falder i de forkerte hænder.

Vi implementerer systemet således, at produktudvikling kan foretages som et samarbejde mellem designere, ingeniører og produktudviklere placeret overalt på kloden. Windchill PDMLink sørger også for at reklamationer og tilbagemeldinger fra hele verden kommer til de rette personer og at ændringer og konstruktionsmeddelelser når frem til produktionsenhederne uanset hvor de er placeret.

Kontakt os for at høre mere om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at udvikle og producere globalt, eller start med at læse de 2 whitepapers, som dels er en gennemgang af 6 Best Practices som bør mestres for at få en fordel ud af at udvikle globalt, og dels er en gennemgang af hvorledes man bør gribe sagen an.

CAD Data Management

“CAD Data Management” er blandt andet: ”Central opbevaring af data”, det er ”Revisionsstyring”, det er ”Rettighedsstyring”, og det er ”overblik over sammenhænge imellem CAD data”. I den moderne virksomhed findes der ofte mere end ét CAD-system. Indtil nu har det været almindeligt at styre hvert CAD systems data på hver sin måde. PTC’s Workgroup Managers laver om på dette – nu kan data fra forskellige CAD-systemer styres ensartet med Windchill PDMLink…

Hvorfor overhovedet interessere sig for ”CAD Data Management”? Måske kan det spørgsmål bedst besvares ved at stille en række nye spørgsmål – spørgsmål, der kunne være hentet ud af den travle hverdag i en konstruktionsafdeling:

 • Har jeg mon fat i den seneste udgave af den 2D-tegning jeg har på skærmen?
 • Gad vidst om der er andre, der også arbejder på den 3D-model jeg sidder med lige nu?
 • Hvilke Assemblies påvirker jeg ved at ændre denne 3D-model – med andre ord: hvor bliver den brugt?

 

Pointen med at stille ovenstående spørgsmål i denne sammenhæng er naturligvis, at det  uden et ”CAD Data Management” – system, kan være meget vanskeligt at finde de rigtige svar, mens man med et  ”CAD Data Management” – system har meget nemt ved at finde svarene. Det er nemlig præcis spørgsmål af ovenstående type et ”CAD Data Management” – system hjælper med at besvare, og dermed er svaret på det indledende spørgsmål (Hvorfor overhovedet interessere sig for ”CAD Data Management”?) vel allerede givet: ”CAD Data Management” – systemet skaffer dig overblik, sikkerhed og sparer i sidste instans dit firma for tid og penge.

Som følge af  virksomhedsopkøb, outsourcing etc. bliver det mere og mere almindeligt, at der findes flere CAD-systemer i den enkelte virksomhed. PTC leverer såkaldte Workgrup Managers til en lang række CAD-systemer – der findes således:

 • Workgroup Manager for Creo Parametric  (Naturligvis)
 • Workgroup Manager for Creo Direct  (Naturligvis)
 • Workgroup Manager for Creo Elements/Pro  (Naturligvis)
 • Workgroup Manager for AutoCAD
 • Workgroup Manager for Autodesk Inventor
 • Workgroup Manager for SolidWorks
 • Workgroup Manager for CATIA V5 (og V4)
 • Workgroup Manager for UGS NX

 

 

Disse Workgrop Managers betyder kort fortalt at man kan styre sine data fra f.eks. fra Pro/ENGINEER, AuotCAD og måske Autodesk Inventor i samme ”CAD Data Management”-system” – nemlig Windchill PDMLink. Dette er en indlysende fordel i MANGE sammenhænge. Helt åbentlyst, er det jo f.eks. fordelagtigt at man, uanset CAD-system, arbejder i et ensartet interface, når det gælder ”CAD Data Management”-opgaver.

Essensen af ovenstående er således at ”CAD Data Management” med Windchll PDMLink giver overblik, sikkerhed og besparelser på tværs af CAD-systemer.

Change Management i ordreproducerende virksomheder

Håndtering af ændringer med et system som Windchill PDMLink er en af de procesoptimeringer, som kan give stor gevinst for en virksomhed. Sikkerheden for at alle involverede arbejder efter samme version sparer mange fejl og forkorter tiden inden det færdige produkt kan afleveres.

Håndtering af ændringer er en integreret del af Windchill PDMLink. Til produktobjektet knyttes al relevant information om produktet og de dokumenter, der digitalt beskriver produktet (CAD modeller, manualer, Q rapporter mv.) Til produktet kan medarbejdere knytte en problemrapport (PR), som kan være en beskrivelse af et opstået problem, et digital foto eller en markup/redlining lavet i den indbyggede 3D viewer. Problemrapporterne gør det muligt for alle medarbejdere at vide, hvor man gør af en reklamation.

Problem rapporterne analyseres og hvis der findes behov kan der oprettes en ændringsforespørgsel (Change request – ECR). Under behandling af ECR’ en involveres de dele af virksomheden, som ændringen påvirker. Behandlingen kan foretages virtuelt, så alle fjerntliggende produktionssteder og afdelinger på forskellige lokationer effektivt kan behandle forespørgslen uden ventetider. Det giver både en hurtigere behandlingstid samt en tydelig sporbarhed omkring ændringens status.

Besluttes det at føre ændringen ud i livet oprettes automatisk en Change Order (ECO), hvor dokumentationen (alle steder hvor ændringen spiller ind – ses via en rapport) opdateres og sendes til frigivelse. Når ændringen bliver frigivet, sendes der en ændringsmeddelelse til alle de berørte interessenter. Systemet sikrer, at den seneste frigivne version automatisk fremtræder når stykliste eller dokumentation efterspørges. Der er sporbarhed for alle versioner og man kan derfor altid gå tilbage i historikken og se hvad der lå til grund for ændringen.

Det indbyggede change management system er oprettet på basis af CMII – Change Management Institute – anbefalede best practices, som er dannet udfra et meget bredt erfaringsgrundlag. Den indbyggede change monitor viser grafisk hvor mange nye problemrapporter, ændringsforespørgsler og ændringsordrer der er initieret og hvor mange der er afsluttet.

Mange danske virksomheder har implementeret kvalitetsstyring efter en af ISO 9000-standarderne og har dermed allerede beskrevet de processer, som ændringer m.v. skal følge. Med PDMLink’s indbyggede workflow kan virksomhedens eksisterende workflowprocesser etableres som automatiske procedurer. Resultatet bliver at ISO-processerne følges hver gang.

Projektafvikling i den ordreproducerende virksomhed

Når den enkelte kundeorder håndteres som et projekt og der både er interne og eksterne projektdeltagere fra forskellige jobfunktioner, kan denne løsning optimere samarbejdet, højne kvaliteten i projektafviklingen og ledelsen kan med få klik få et samlet overblik over hele projektporteføljen.

I Danmark har mange virksomheder specialiseret sig i at levere varer/løsninger der er tilpasset den enkelte kunde. Hver leverance gennemføres som et projekt som oftest gennemløber salg, konstruktion, sourcing, produktion, leverance og service. Undervejs i projektet dannes der meget information, som er relevant for projektdeltagerene og for overleveringen mellem de enkelte projektdeltagere.

Ved at anvende Windchill ProjectLink får man et centralt sted hvor al projektrelateret information lagres (3D data, som også kan tilgås uden CAD, samt alle former for dokumenter mv.) Ingen tid spildes dermed på at søge den relevante information, som altid er tilgængelig i seneste udgave. Adgangen fås via Internettet overalt i verden, hvilket sikrer, at de rejsende medarbejdere altid har den rette information med sig på rejsen.

For de enkelte kategorier af projekter oprettes en projekttemplate, som sikrer at projekter af samme type afvikles på ensartet måde. De opgaver som indgår i projekttemplaten igangsættes automatisk når personer tildeles eller når den foregående opgave afsluttes. Projektets grad af færdiggørelse opdateres derved automatisk og man har altid et øjebliksbillede af, hvor tæt man er på de enkelte milestones.

På det mere overordnede niveau kan man se status for alle projekter i virksomheden og via den indbyggede rapport generator kan Econocap konsulenter opbygge ledelsesrapporter, som udtrækker KPI’s for virksomhedens projekter ( ex. Hitrate, leveranceoverholdelse, forventet fremtidig indtjening på prototypeprojekter m.m.).

Det er også muligt at lade eksterne partnere arbejde med i projekterne (via Internettet). De tildeles opgaver på samme måde som interne ressourcer og giver derved en meget fleksibel mulighed for at skalere op eller insource specialistviden, når der er behov og/eller flytte opgave afviklingen til områder med lave lønomkostninger uden at virksomhedens videnskapital forsvinder væk fra virksomheden.

  

Fremstil flere 3D-layouts hurtigere og vind flere ordrer

Hvis din virksomhed sælger løsninger der involverer produktionslinier, kender du allerede problemstillingerne. Men kender du vores løsning ?

Hvis du kan nikke genkendende til nedenstående har vi noget, som vi tror vil interessere dig. 

 • Du ville egentlig gerne fremstille 3D salgslayouts, men du synes at det tager for lang tid.
 • Du har masser af 3D-geometrier, men ikke lige dem du har brug for til det aktuelle layout.
 • Dit CAD-system har problemer med at håndtere de største assemblies tilstrækkeligt hurtigt og fleksibelt.
 • Produktionslinien skal ofte passe ind i allerede eksisterende byggeri.
 • Kun få af de salgslayouts du fremstiller bliver faktisk til en ordre til din virksomhed.

 

I salgsfasen kommunikeres hurtigere og mere intuitivt med 3D-layouts end med 2D tegninger. Men 3D-layouts kan være krævende at fremstille, og det er begrænset hvor meget tid du kan bruge på det enkelte layout inden du har fået ordren. På den anden side skal layout’et være tilstrækkeligt præcist og gennembearbejdet til at det gør en forskel i din salgsproces. Så hvordan får du rykket balancen, så du vinder flere ordrer baseret på dine 3D-layouts uden at sætte det hele til i arbejdstid?

Vi tilbyder dig et værktøj, som hurtigt og enkelt tillader dig at genbruge og manipulere 3D-geometri – hvad enten det handler om enkeltstående maskiner, komplette produktionslinier eller hele fabrikker. Det betyder, at du med et minimum af tidsforbrug kan fremstille et layout, som maksimerer din chance for at vinde ordren.

Forskellen mellem konstruktions- og produktionsstyklisten

Styklisten der kommer ud af CAD systemet (EBOM) er oftest ikke fyldestgørende nok til at producere efter. Kobling mellem EBOM og MBOM kan dog håndteres på en smart måde – også når der indtræder ændringer.

Med styring af styklister håndteres forskellen mellem en konstruktionsstykliste – EBOM – og en produktionsstykliste – MBOM. CAD systemet giver automatisk en konstruktionsstykliste, men ofte er det ikke hensigtsmæssigt at anvende denne som en produktionsstykliste (bestanddele mangler: Emballage, forbrugsvarer mv., elektriske komponenter og software mangler, opdelingen i undersamlinger kan optimeres udfra indkøbsmuligheder, halvfabrikata mv.) Windchill PDMLink giver mulighed for at man kan have både en EBOM og MBOM samtidig og vedligeholde dem begge. MBOM er typisk grundlaget for integration til et ERP system med overførsel af styklisten. Hvis der indtræder en ændring i styklisterne, bliver man gjort opmærksom herpå og kan ajourføre ændringen i EBOM – MBOM.