fbpx

ThingWorx IIoT Platform

Internet of Things (IoT) er noget som enhver fremstillingsvirksomhed er nødt til at interessere sig for. Hvadenten dine produkter skal være IoT-enablede, eller du har brug for at din produktion realtidsovervåges.

PTC har gennem de sidste mange år investeret i IoT som det manglende led i kontrollen med produkter fra koncept til afvikling.

Samtidig bruges IoT-teknologi i stigende omfang til at supplere MES-systemer til overvågning af produktion.

Den ultimative feedback-mekanisme

Med IoT kan viden om As-Built og As-Maintained konfigurationerne fra PLM-systemet suppleres med en mængde af information om hvordan produkterne yder under drift.

IoT tilføjer information om hvordan dine produkter eller produktionslinier faktisk anvendes i driftsituationen. En population af produkter, som er på nettet, kan give vigtigt input til en mængde af funktioner hos producenten:

R&D kan f.eks. være interesseret i

Om produktet opfører sig sig som tænkt – eller der er nye krav at tage højde for ?

Service- og garanti-funktioner kan f.eks. være interesseret i

Om produktet anvendes som tænkt ?

Brug/misbrug – og eventuelle konsekvenser for garantiforpligtelser

Om produktet har brug for service

Salg kan f.eks. være interesseret i

Om brugen af produktet afspejler ændringer i forbrugsmønsteret

Business-developere kan f.eks. være interesserede i

Om den faktiske udnyttelse kan optimeres eller der er basis for ændrede afregningsmodeller

Om der kan aflæses trends udfra de opsamlede data.

ThingWorx som integrationsplatform

I det moderne forretningsklima, hvor alliancer opstår og smuldrer, mergers og aquisitions er dagligdag og IT konstant kæmper med at holde trit med den nye forretnings behov, hjælper ThingWorx anvendt som en integrationsplatform. ThingWorx Flow er i stand til at forespørge og agere i mange forskellige systemer. ThingWorx tilbyder derved sig selv som den logiske integrationsplatform og det logiske ”System of Engagement” for brugerne, der kan aflastes fra at logge ind i mange legacy-systemer for at finde den information, som deres rolle kræver af dem.

Hør mere om ThingWorx Industrial Internet of Things (IIoT) Platform hos Econocap ved at udfylde nedenstående formular eller ringe til os på
70 22 74 00

Det er information som kan give vigtige pejlemærker for ikke alene den fremtidige produktudvikling, men for hele virksomhedens go-to-market strategi.

Som moderne virksomhed skal man fokusere på de værdiskabende aktiviteter og lade andre om at udvikle basisteknologierne.

Med ThingWorx har PTC skabt en platform, som tillader kunderne netop det. Connectivity, Infrastruktur, sikkerhed, compliance i forhold til forskellige standarder og løbende udvikling af platformen tillader dig som kunde at fokusere på at optimere din forretning.

Derfor er der også mange kunder, som allerede har draget deres egne erfaringer med IoT, som i disse år vender sig mod standardsoftware som basis for deres moderne IoT-initiativer af næste generation.

ThingWorx-platformen

Centralt står Kepware, som den schweizerkniv som kan sikre kommunikationen via stort set alle almindeligt brugte protokoller. Tillige med omfattende SDK’er kan connectivity sikres med ethvert device.

 

ThingWorx Composer – Mashup-builder

Når forbindelse er etableret kan datakilder forbindes med widgets af forskellige beskaffenhed i ThingWorx Composer. Temperaturaflæsninger kan f.eks. vises direkte som et termometer i en HTML5-sammenhæng. Eller trends kan overvåges i strip-charts, som giver den seneste tids udvikling i graf-form.

Enkle apps kan udvikles alene via Drag’n Drop i et mijø, hvor udvikleren ikke nødvendigvis skal skrive en linie kode selv.

I ThingWorx’ Rapid Application Development miljø kan du enkelt skabe mere målrettede apps, som exponerer ny viden for operatører og beslutningstagere og kan danne grundlag for objektive databaserede forbedringer.

Mashup eller AR-præsentation ?

Som udvikler kan du vælge om dine data skal visualiseres via almindelige WEB-sider, eller du kan drage fordel af at ThingWorx er fuldt integreret med PTC’s AR-miljø. Det betyder at real-time-data kan overlejres den virkelige verden med forbløffende effekt på indsigten. Det kan være guld værd i trænings- og service-scenarier.

Cloud eller On-Premise

ThingWorx Platformen understøtter begge scenarier.

ThingWorx Analytics

Trends analyseres under udnyttelse af ThingWorx Analytics, som er i stand til udsætte data for forskellige matematiske modeller og udfra de fundne bedste approximationer give information om sandsynlig fremtidig udvikling.

I sin simpleste form kan ThingWorx udløse automatiske alarmer, som afsendes ved afvigelser fra normalbilledet – et normalbillede, som ThingWorx lærer sig selv.