Privatlivspolitik for Econocap A/S

I vores Privatlivspolitik for Econocap A/S finder du hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi som dataansvarlig organisation bruger dem til.

Econocap A/S er en PTC Solution Provider, som sælger løsninger baseret på PTC’s produkter, og vi yder derudover support og service. Som led i dette indsamler og behandler vi personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik.

Econocap A/S er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til ovennævnte formål.

Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

1. Generelt

1.1. Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige personlige oplysninger, du giver os og/eller som vi indsamler om dig, når du er kunde hos Econocap A/S, eller når du besøger vores website www.econocap.dk 

2. Dataansvarlig

2.1. Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

ECONOCAP A/S
CVR nr.
27434002

Birkemosevej 1
DK-6000 Kolding

Og

Lyngsø Alle 3 A
DK- 2970 Hørsholm

2.2. Når vi behandler personlige oplysninger, overholder vi EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de danske persondataretlige regler, som måtte være gældende efter 25. maj 2018.

2.3. Har du spørgsmål til vores Privatlivspolitik, eller måden vi behandler dine personlige oplysninger, som er registreret hos ECONOCAP A/S, kan du rette henvendelse på info@econocap.dk eller telefon +45 70 22 74 00.

2.4. Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 1. Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 2. Retten til indsigt i egne personoplysninger
 3. Retten til berigtigelse
 4. Retten til sletning
 5. Retten til begrænsning af behandling
 6. Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 7. Retten til indsigelse

2.4.1. Ønsker du indsigt i dine personlige oplysninger eller mener du, at der er registreret forkerte data – eller har du andre indsigelser, kan du ligeledes rette henvendelse til ECONOCAP A/S. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

3. Website og cookies

3.1. Når du besøger websitet www.econocap.dk, benytter vi Google Analytics-cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies hjælper os med at se, hvor mange der besøger websitet (trafikmåling), samt hvordan vores brugere interagerer på websitet. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som kan forbinde brugeradfærd med bestemte personer. Eksempler på data, der opsamles og analyseres: dato og tidspunkt for besøg, IP-adressen, geografisk placering, oplysninger om browser og computer, URL fra henvisningssted samt hvilke sider, der klikkes på. Vi anvender Google Analytics og som webanalyseløsninger i vores digitale løsninger, og i denne forbindelse sendes webanalysedata fra vores digitale løsning til den service, som Google Analytics.
Her fungerer Google Analytics og som databehandler af data, som vi er ansvarlige for, og disse data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retslige krav.

Læs mere om Googles fortrolighedspolitik her:
https://policies.google.com/?hl=da

Læs mere om Facebook-pixel fortrolighedspolitik her:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Læs mere om LinkedIns fortrolighedspolitik her:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Læs mere om YouTubes fortrolighedspolitik her:
https://www.youtube.com/static?gl=DK&template=terms

3.2 Som nævnt i pkt. 3.1. benytter vi Google Analytics-cookies for at give os indsigt i, hvordan de besøgende benytter vores website. Vi deler ikke denne data med nogen, og den viden vi får, bruges udelukkende til at forbedre websitet og brugeroplevelsen for dig som besøgende. Du kan læse mere om Google Analytics-cookies her.

3.3. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her (Det anbefales ikke).

3.4. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Ønsker du at slette eller blokerer cookies, kan du se en vejledning her.

4. Indsamling af personlige oplysninger

4.1. Er du kunde, leverandør eller samarbejdspartner eller kontakter du os fra websitet, www.econocap.dk, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger om dig, herunder: navn, adresse, postnummer, by, land, mobilnummer og email-adresse samt faktureringsoplysninger som firmanavn, CVR nr. m.v.  Eksempler på data, som du aktivt afgiver til os:

 1. Oplysninger du deler med os via vores website (f.eks. tilmelding til nyhedsbrev, brug af kontaktformular, supporthenvendelser,)
 2. Oplysninger du deler med os i forbindelse med køb og leje af vores produkter og ydelser, kursustilmeldinger og demoforespørgsler

4.2. Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig.

5. Behandling af personlige oplysninger

5.1. Vi behandler kun personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt, f.eks. når man bliver oprettet som kunde, leverandør eller samarbejdspartner. Det kan f.eks. være nødvendigt for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler og tilknyttede ydelser. Det kan også være for at leve op til de forpligtelser, vi har som dansk virksomhed, hvor vi er omfattet af dansk lovgivning.

5.2. Personlige oplysninger skal forstås som defineret i persondatalovgivningen.

5.3. Vi laver ingen profilering af dig og misbruger ikke dine personoplysninger.

5.4. Er du kunde anvender vi dine personlige oplysninger til at:

 1. Fremsende ordrebekræftelse, adgangskoder og brugervejledninger til dig
 2. Give dig kundeservice, support, svare på spørgsmål og efterkomme dine anmodninger
 3. Udføre dine ordrer og levere vores services og ydelser
 4. Håndtere administration af kundeforholdet til dig
 5. Fremsende adviseringer om nye muligheder, produkter, priser, systemopdateringer, nedetider m.v. via e-mail

Er du leverandør eller samarbejdspartner anvender vi dine personlige oplysninger til at administrere leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som ECONOCAP A/S arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed.

6. Juridisk grundlag for behandling af dine personlige oplysninger

6.1. I overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) behandler ECONOCAP A/S som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag:

 1. Dit samtykke
 2. Indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med ECONOCAP A/S
 3. Hensynet til ECONOCAP A/S´ legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor
 4. Opfyldelse af en retslig forpligtelse, som ECONOCAP A/S er pålagt
 5. Beskyttelse af dine eller en anden fysisk persons vitale interesser
 6. Behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
 7. Behandlingen er nødvendig for at overholde ECONOCAP A/S´ eller dine arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser, der følger af national ret eller af EU-retten.

7. Deling af dine personoplysninger

7.1. Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Vi videregiver kun oplysninger, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse for at opfylde vores forpligtelser. Det betyder, at vi eksempelvis kan dele dine oplysninger med vores bank, vores tekniske support og vores produkt- og serviceleverandør PTC Inc.

7.1.2. Som kunde hos os videregives personoplysninger til PTC Inc. der har kontorer uden for EU/EØS, hvor enkelte medarbejdere har adgang til udvalgte personoplysninger. Dine personoplysninger videregives med henblik på vores almindelige opgavevaretagelse for at opfylde vores forpligtelser til at levere CAD/CAM/CAE og PLM produkter samt support og service. PTC Inc. har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, mod at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen om behandling af personoplysninger. Disse sikkerhedsforanstaltninger overholder EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR).

7.2. Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, idet vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan f.eks. være analyse, e-mail-service, annoncering og lignende. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Behandling hos tredjeparter sker udelukkende til specifikke formål. Videregives oplysninger til (under)databehandlere, vil der foreligge en databehandleraftale, der forpligter disse til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

7.3. Vi videregiver desuden ikke dine personlige oplysninger uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen. Vi deler dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtet til, f.eks. som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som SKAT.

8. Beskyttelse af personoplysninger

8.1. Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, mod at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen om behandling af personoplysninger. Der er for at sikre dette bl.a. etableret IT-sikkerhedsregler og behandlingsregler. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en (begrænset) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

8.1.2. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dig, vil vi underrette dig så hurtigt som muligt.

8.2. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til afsluttes. ECONOCAP A/S har faste retningslinjer for, hvornår bestemte typer af personoplysninger skal slettes. På den måde gemmer vi ikke dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt.

8.3. Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen under pkt. 9. “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

8.4. I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har samtidig mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

9. Sidst opdateret

9.1. Denne persondatapolitik er sidst opdateret den 04-04-2019