fbpx

PLM til den digitale tråd

 

Muliggør kontinuitet på tværs af produkter, processer
og mennesker.

BESTIL ET OPKALD

Den digitale tråd sikrer
konsistent samarbejde og sporbarhed

Fremstillingsvirksomheder står over for større forandringer og muligheder end nogensinde før. Produktudviklere, produktions- og serviceprocesplanlæggere, forsyningskædechefer, salgs- og supportteams er spredt over hele kloden og kræver sikker adgang til opdaterede produktoplysninger. Det er afgørende at skabe konsistens, samarbejde og ensretning på tværs af alle disse funktioner.

Mange producenter er i stand til at skabe en ubrudt digital tråd med product lifecycle management (PLM) som grundlag At basere sig på en samlet kilde giver mulighed for at synkronisere informationsstrømmen i både opadgående og nedadgående retning i realtid og skabe et lukket kredsløb for livscyklussystemet.
Kort sagt betyder en digital tråd, at alle mennesker, processer og produkter understøttes af et enkelt sæt let tilgængelige data.

PLM-funktioner

Med et implementeret PLM-system skaber  du  grundlaget for
den digitale tråd og muligheden for at forsyne alle relevante  interessenter med adgang
til de realtidsdata, de har behov for, præcis når de har brug for det.

Styring af produktionsprocesser (Manufacturing Process Management)

Mulighed for samtidig planlægning og udvikling af produkter, hvilket fremskynder tiden til produktion.

Kvalitetsstyring (Quality Management)

Løbende forbedring af produktkvaliteten og minimering af behov for service samt opnåelse af højere kundetilfredshed.

Styring af ændringer og konfigurationer (Change and Configuration Management)

Support for dynamiske, hurtige og koordinerede ændringer under produktets livscyklus for at sikre alle interessenter adgang til de senest opdaterede produktinformationer.

Styring af produktdata (Product Data Management)

Administrering af multi-CAD data i et enkelt system, der er tæt integreret med Creo, SolidWorks, AutoCAD og andre CAD-værktøjer.

Styklistehåndtering (BOM Management)

Fuld sporbarhed mellem teknik, produktion, salg og service med en omfattende ”out-of-the-box” styklistestyring.

Styring af produktvariabilitet (Product Variability Management)

Styr på omfanget og kompleksiteten af produktvarianter for at sikre, at kunderne får de produkter, de har brug for og ønsker.

Om Econocap A/S

Econocap’s mission er at sikre, at vores kunder opnår den maksimale værdi af de PTC-produkter, de har brug for. Vi gør dette ved at udnytte vores erfaring og forståelse for vores kunders forretning, hvor vi guider dem gennem processen lige fra kundestrategier og udfordringer over løsninger til implementering og support.
Kunder i mange vertikale brancher værdsætter vores tilgang til at drive forretning, hvad enten det er inden for industri, elektronik, højteknologi eller endnu mere regulerede virksomheder såsom inden for medikoteknik, luftfart og forsvar.

Hvad er PDM ?

PDM – eller Product Data Management – er typisk systemer, som håndterer en applikations data. Det almindelige eksempel er den ”filmanager”, som hører til et CAD-system. I den kan håndteres filerne fra CAD-systemet og relationerne mellem dem, brugernes adgang til systemet, og versionering af data.

Måske kan systemet også bruges til dokumentstyring, men så snart man bevæger sig udenfor den oprindelige tanke med produktet, vil man ofte være ude for at der findes bedre punktløsninger.

Når flere discipliner inddrages – f.eks. et mere abstrakt ”vare”-begreb, Change Management – eller måske serienummerstyring – skinner mange PDM-systemers begrænsninger igennem.

Men grundlæggende er det et spørgsmål om hvad man bruger systemet til – lige så meget som et spørgsmål om hvad systemet kan. Hvis man ikke gør meget mere end simpel fil- og versionsstyring kører man PDM, selvom det system man evt. har i virkeligheden ville tillade at man kørte PLM.

Den digitale tråds fordele

Fremmer IT-samarbejdet
IT skal sikre kvalitet, produktivitet, overholdelse af regler og samtidig muliggøre digitale transformationsprojekter, der kræver integration af komplekse systemer på tværs af globalt spredte teams. Med en PLM-implementeret digital tråd er IT netop i stand til dette. Ved at automatisere flowet af præcis information på tværs af en sikker og åben arkitektur opnår IT digital sporbarhed og kontrol over  data på tværs af alle tværfaglige systemer og processer. Resultatet er effektivt samarbejde og hurtigere innovation.

Giver teknisk effektivitet
Tekniske ledere har til opgave at sikre, at globalt fordelte teams og værktøjer er synkroniseret, at teknikerne er produktive, og at de kvalitetsrelaterede omkostninger er lave. Dette er udfordrende i miljøer, der er præget af adskilte produktudviklingssystemer og processer. Med det rigtige overordnede PLM-system til virksomheden kan der opnås sporbarhed og styring af produktdata på tværs af hele virksomheden.

Ensretter produktion med teknik- og ingeniørarbejdet
I dag er produktionslederne fokuseret på digital transformation af deres operationelle processer og teams. For at reducere produktionstid og driftsomkostninger er det vigtigt at reducere omarbejdning, for meget skrot samt arbejdskraft. PLM er nøglen til at løse disse udfordringer og levere produkter af højere kvalitet hurtigere til markedet. Med PLM deler produktionsafdelingerne en ubrudt strøm af præcise informationer i realtid med de tekniske afdelinger, så teamene kan arbejde samtidigt.

Udforsk den digitale tråd

                             
HÅNDBOG                            KØBSVEJLEDNING                                          
PLM-implementering           Vælg det rigtige PLM-system til
Håndbog                                 understøttelse af den digitale tråd
 

 

                        
PRISER                                     RAPPORT
Frost & Sullivan Best              ABI Research´s Industrial
Practices Award for PLM       PLM Assessment

 

                               
VIDEO                                        VIDEO
Polaris bruger en                     Groupe Beneteau
digital tråd til at                        leverer kunde-
opnå konkurrencefordele      fokuserede produkter
                                                    hurtigere end nogensinde, til
                                                    reduceret pris 

                            
CASESTUDY                               VIDEO
Med en PLM-implementeret   Produktionsplanlægning hos Polaris
digital tråd opnår Vaillant
teknisk forandring og succes
med administreringen

Hvad er PLM? 

PLM – eller Product Lifecycle Management – er et udtryk for den ambition, at man vil have alt hvad der foregår i et produkt livscyklys under kontrol. Fra de første markedsundersøgelser og specifikationsdokumenter til konceptmodeller til regulatoriske krav, som produktet skal opfylde og videre til de første designforslag, skal de kunne styres i PLM-systemet.

Test- og målerapporter, analyseresultater sammen med foretrukne og alternative underleverandører, de faktiske konstruktionsdata og styring af varians i produktet, godkendelsesforløb, advisering og grafisk kommunikation omkring produktet skal kunne rummes.

Basis for teknisk dokumentation kan udgøres af PLM-systemet. Inddragelse af eksterne partnere i en begrænset del af produktet skal kunne styres. I korthed ønsker man at styre alle administrative processer, som produktet skal igennem, inden det endelig kan slippes fri på markedet.

Det indebærer håndtering af styklister i forskellige udgaver – som konstrueret, som fremstillet – evt. endda i alternative udgaver til fremstilling på forskellige typer produktionsanlæg –  som serviceret og som opgraderet. Det indebærer også håndtering af alle kvalitetsaspekter under produktionen med opsamling af problemrapporter.

Serienummerstyring og håndtering af aspekter i den forbindelse bliver interessant i driftsfasen, ligesom det kan være relevant at interessere sig for brugerfeedback om hvorledes produktet egentlig fungerer i praksis – evt. bakket op af opsamlede data – dels under produktionen – dels under driften. Det kan danne basis for kvalitetsstyring og -forbedring og bestemme garantisagers udfald. Når produktet endelig skrottes, skal PLM-systemet kunne oplyse om produktets sammensætning og  genbrugspotentiale.

Og naturligvis kan PLM-systemet alt hvad PDM-systemet kan….

Med et PLM-system går man efter at sikre firmaets optimale udbytte af at se produktets data og de processer, som har skabt det, i sammenhæng. Man kører PLM, når man bevidst arbejder med ovenstående discipliner med et helhedssyn og en klar vision for hvorledes netop vores produkters dokumentation, relevans, udvikling, kvalitet – og ultimativt markedsposition – kan sikres bedst muligt.

Hvad er forskellen mellem PDM og PLM

PDM er en delmængde af PLM. Meget få kører den totale PLM-vision, som jo også er under stadig udvikling. I disse år frem mod koncepter som den ”Digitale Tvilling”. Det vigtige er det konstante ønske om at sikre sig mest mulig kontrol over sine produkters tilblivelse og driftsliv.

Forskellen er ambition.