I en verden hvor produkterne bliver mere komplekse og indeholder mere og mere elektronik og software kan det være svært at holde styr på, om man opfylder alle de krav der stilles til et produkt. I stedet for at forsøge at overskue alle disse krav i et regneark, bør man tænke kravs-styring ind i PLM strategien, så der bliver en digital rød tråd fra krav til design og videre til test og til det færdige produkt i marken. Det giver øget sporbarhed, større sikkerhed for at produkterne i alle varianter overholder kravene og dermed en øget kvalitet.

Ryan fra Econocap A/S viste på seneste PLM brugergruppe møde, hvordan man i Windchill holder styr på de forskellige niveauer af krav og hvordan test resultaterne bevidner, at kravene er opfyldt. De eksterne og interne krav nedbrydes til produkt krav, som så yderligere nedbrydes til specifikationer.

Hvor meget tid bruger Jeres virksomhed på at sikre at et givet produkt lever op til alle krav?

Hvordan ser man hvilke krav en given komponent skal opfylde?

Kontakt Econocap A/S på 70227400 hvis du ønsker at høre mere om PLM og kravs styring