fbpx

Mathcad – Derfor skal du bruge det

Mathcad bruges af ingeniører og forskere til alle typer af beregninger.

What-You-See-Is-What-You-Get-notation for beregninger. I Mathcad skrives formler og udtryk på samme måde som i traditionelle lærebøger. Det er en effektiv og præcis måde at kommunikere komplekse beregninger på, som har mange fordele:

 • Entydig notation
 • Let læselighed
 • Logisk opbygning
 • Velegnet til dokumentation og genbrug

Integreret enhedshåndtering. I Mathcad kan konsistensen sikres hele vejen gennem beregningerne i forhold til det valgte enhedssystem – f.eks. SI.

I modsætning til f.eks. Excel, som kræver mange kompromiser for at få beregningerne til at passe ind i regnearkets celle-format er et worksheet i Mathcad væsentlig enklere at finde rundt i – også når man ikke selv har formuleret beregningerne.


Eksempler på funktionalitet rettet mod elektromekaniske discipliner:

 • Ækvivalent impedans og ledningsevne
 • Signaludbredelse
 • Filter design
 • AC/DC kredsløbsanalyser
 • Transformer dimensionering
 • Filtrering af audio- og billedsignaler for speciel håndtering af udvalgte frekvensområder

Eksempler på funktionalitet rettet mod traditionelle problemstillinger indenfor mekanik og termodynamik:

 • Gearhastigheder og -dimensionering
 • Effektberegninger
 • Moment- og hastighedsberegninger
 • Varmeafgivelse
 • Friktion
 • Dynamiske systemer
 • Motorsystemer
 • Fjedre
 • Systemer af lineære/non-lineære ligninger

 

 

Hvor et Excel-ark ofte kan kræve en mængde dokumentation for at kunne bruges meningsfuldt af andre, er et worksheet i Mathcad i langt højere grad selvdokumenterende. Det har at gøre med at regneudtryk i Mathcad skrives helt ud i traditionel lærebogsnotation på et blankt stykke ”papir”, mens Excel først synliggør indholdet af den enkelte celles beregninger ved redigering af cellen. Hertil kommer at Excels notation for komplekse beregninger ligger langt fra de traditionelle matematiske konventioner og kræver indlæring af Excels egne konventioner.

Samtidig er det langt lettere at overse fejl i en Excel-beregning på grund af den besværlige notation og det til enhver tid begrænsede overblik.

Mathcad rummer funktionalitet rettet mod forskellige typiske anvendelser.

 

Eksempler på funktionalitet rettet mod konstruktion og byggeri:

 • Spændinger og tøjninger
 • Deformation og momentberegninger
 • Laste hidrørende fra jordskælv eller vindpåvirkning
 • Traditionel bjælkeanalyse
 • Opvarmning og afkøling
 • Energiudveksling ved varmestråling
 • Tværsnitsegenskaber for laminate
Mathcad er integreret med PTC’s øvrige produkter og kan f.eks. anvendes til at drive geometri i Creo.

Udover en gratis version af Mathcad – Mathcad Express, findes der to muligheder for anskaffelse af Mathcad:

 

 • Personlig licens, også kaldet låst licens, hvor licensen er låst til en specifik PC.
 • Flydende licenser, hvor et antal licenser administreres af en licensserver og kan bruges frit af en vilkårlig PC i netværket.
 • Mathcad tilbydes på subscriptionbasis. Et abonnement indholder adgang til en mængde eLearning, som sikrer, at du får det optimale ud af softwaren.