Den 17. marts kl. 9.00 afholder vi i samarbejde med PTC et webinar vedr. Additive Manufacturing – også kaldet AM.

Vi forventer, at webinaret vil vare ca. 45 minutter.

På webinaret har vi specialister fra PTC, som har detaljeret viden om dels implementeringen af Additive Manufacturing i Creo, dels de specifikke forhold omkring f.eks. 3D print i metal og hvorledes AM understøttes af Creo og Windchill

Er Additive Manufacturing ikke bare et smart ord for 3D-print?

Nej – det er meget mere. 3D-Print er som disciplin 30 år gammel, men indenfor de sidste år er der sket så meget nyt, at det giver mening at bruge det bredere begreb Additive Manufacturing.

På webinaret kommer vi bl.a. til at tale om:

  • Design for Additive Manufacturing – ny CAD-teknologi gør det muligt at udnytte teknologiens styrker – f.eks. hule emner uden samlinger, vægtoptimerede emner o.lign.
  • Additive Manufacturing er i dag en mulig produktionsmetode på linie med andre metoder, hver med styrker og svagheder.
  • Dataflow i Additive Manufacturing – i Creo og Windchill håndteres AM i et integreret approach.
  • Dokumentation af processen og sikring af reproducerbarhed – håndtering af nye krav i forbindelse med produktion med AM.


Gå ikke glip af denne chance for at blive opdateret på state-of-the-art i Additive Manufacturing.

Vi har slået os sammen med PTC for på dette webinar at komme helt i dybden med Additive Manufacturing, så forbered dig med dine gode spørgsmål, så skal vi sammen gøre vores bedste for at give dig tilfredsstillende svar.

Webinaret finder sted den tirsdag den 17. marts kl. 9.00

Webinaret holdes på engelsk. Vi er selvfølgelig klar til at modtage spørgsmål på dansk også.

Du kan tilmelde dig her