Nogle systemer er mere kritiske end andre. Derfor indgås der serviceaftaler, hvor kunden er sikret jævnlige besøg med henblik på at sikre systemets drift. Aftalen suppleres ofte med en tilkaldeordning med kort responstid, hvis problemer alligevel skulle opstå.

Sådanne serviceaftaler er vigtige for både servicevirksomheden og for kunden. For kunden sikres en bedre oppetid på det kritiske system, end hvis der ikke fandtes en aftale, og for servicevirksomheden er der en ikke ubetydelig indtægt, kombineret med en mere eller mindre lethåndterlig forpligtelse.

I den moderne verden opererer mange virksomheder med at service i løbet af et systems levetid kan udgøre så meget som 10 gange anskaffelsesbeløbet. Det er med andre ord værd at optimere denne del af forretningen.

IoT kan hjælpe. IoT kan sikre et datagrundlag, som viser driftsbetingelserne og brugsprofilen af de kritiske systemer, og derved bidrager til en informeret beslutning om hvornår service er formålstjenlig.

Med en fuldt udbygget overvågning kan service skifte karakter fra at være en aktivitet, som foretages efter et skema, til at være en aktivitet, som foretages efter et objektivt behov. Og antallet af udrykninger når skaden er sket, kan reduceres eller måske helt elimineres.

Implikationerne er mange. Med et bedre overblik over hvilke systemer, der faktisk trænger til service, bliver serviceorganisationens planlægning nemmere, belastningen kan udjævnes over tid, omkostningerne falder, og oppetid og tilfredsheden med systemerne stiger.

I virkeligheden vil mange kunder gerne slippe for problemerne med at drifte komplekse systemer. Et eksempel kunne være at en bygning har brug for afkøling om sommeren. Ejeren er nødt til at påtage sig ansvaret. Det kan ske ved at anskaffe et airconditionanlæg, ansætte en vicevært og indgå en serviceaftale. Men det kunne også ske ved at indgå en aftale med en totalleverandør, som blot garanterer en stabil temperatur og aflaster ejeren for alle opgaver forbundet dermed. Det er åbenlyst at den leverandør, som ved hvorledes hans udstyr faktisk performer i marken og integrerer alle mulige typer analyser i dimensioneringen – lige fra historik til vejrudsigter – har en langt bedre konkurrencesituation end den leverandør, som blot kører service som hidtil – efter et skema, på den sikre side og med den konstante risiko for ikke at have tilstrækkelige ressourcer den dag mange systemer alligevel svigter.

Econocap kan hjælpe på vejen mod at gøre dine produkter i stand til at rapportere tilbage. Vi kan hjælpe med at opbygge den infrastruktur, som giver dig en konkurrencefordel som leverandør af service på dine egne produkter.

Baseret på PTC’s Thingworx teknologi kan vi hjælpe dig med at etablere det grundlag, som kan transformere din service fra at være en reaktiv eller kalenderstyret aktivitet til en proaktiv, datadrevet og performancebaseret aktivitet.